TOPOLOVENI – ARGEȘOrașul Topoloveni este situat în partea central-sudică a României, în nord-vestul Munteniei, în partea de sud–est a județului Arges, la contactul dintre lunca Argeșului și dealurile din platforma Cândești. Pârâul Cârcinov strabate localitatea de la nord la sud, iar râul Arges scaldă localitatea la limita sa sudică. Localitatea este traversată de drumul național nr. 7 București – Pitești, aflându-se la 95 km de Bucuresti și la 20 km de Pitești.

Orașul Topoloveni are o suprafață de 3384 ha și se învecinează cu localitățile Călinești, Priboieni, Bogați, Leordeni, Căteasca. Din punct de vedere administrativ, astăzi orașului Topoloveni îi aparțin și satele Țigănești, Botârcani, Goronești și Crintești.

Evenimente anuale Topoloveni
În Topoloveni au loc anumite evenimente anuale:
* 24 ianuarie - Aniversarea Unirii Principatelor Române
* 1, 8 martie - Activități cultural-artistice
* Iulie - Tabără de pictură
* August - Festivalul Internațional de Folclor "Carpați"
* 25 octombrie - "Vinăritul" la Topoloveni și "Focul lui Sumedru"
* 1 decembrie - Manifestări cu prilejul Zilei Naționale a României

Pentru cei pasionaţi de vânătoare (căprioare, mistreţi, păsări, raţe sălbatice, fazani) în zonă sunt păduri bogate în vânat, care pot oferi, totodată, şi clipe de relaxare şi linişte pentru cei care nu vânează. Pentru activităţi de agrement şi recreere există, de asemenea, şi o Asociaţie Sportivă care organizează campionate de fotbal la nivel judeţean, dar şi între instituţii.

Topoloveni este o zonă unde veţi găsi nealterate tradiţii, porturi populare, meşteşuguri şi obiceiuri. Oraşul este recunoscut datorită tradiţiei „Focul lui Sumedru", care este legată de sărbătorirea Sfântului Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – protectorul oraşului Topoloveni. Ritualul spune că, după ce este aprins focul, copiii trebuie să strige: „Hai la Focul lui Sumedru, că a prins Dumitru iedu".

Oraşul Topoloveni nu se află în faţa unui nou început, ci în faţa unui prezent promiţător. Dacă se va colabora şi dacă fiecare cetăţean, care vine în oraş, va fi dornic să dezvolte proiecte, va reuşi, pentru că localitatea dispune de zonă colinară şi planul de urbanism al localităţii oferă posibilitatea dezvoltării unui cartier de investiţii imobiliare. De asemenea, dispune de autorităţi şi oameni ospitalieri, sinceri şi bucuroşi să le fiţi oaspete.