COMUNA PANACI – SUCEAVAComuna Panaci este situată în Depresiunea Dornelor , la contactul dintre rama muntoasă formată din Munții Bistriței în latura estica cu pădurile care se desprind din Munții Călimani . Între acestea se află un culoar depresionar creat de Râul Călimănel, care și-a săpat valea pe o linie de fractură care desparte cele două formațiuni.

Comuna Panaci se învecinează: - La nord cu Comuna Dorna-Arini - La est Orașul Broșteni - La sud cu Județul Harghita - La vest Comuna Șaru Dornei .

Caracterul complex al reliefului este o reflectare directă a originii și structurii geologice:

Subunitatea cristalinului munților Bistriței are =culmi bine pronunțate, cu văi abrupte și accidentate. Subunitatea eruptivă are forme de relief mai domoale, dar cu numeroase locuri presărate cu cetăți de stânci și bolovani enormi, proiectați aici de exploziile vulcanice din Masivul Călimani .

Rețeaua hidrografică a comunei

Este formată dintr-o o serie de pâraie precum Călimănelul - afluent al Negrei Șarului spre vest și Drăgoiasa, Tomnatecul, Bolovanișul, Glodu care devin afluenți ai Neagrei sau Negrișoarei.

Pe teritoriul comunei se întâlnesc numeroase izvoare minerale denumite de localnici “borcuturi”.

Suprafața comunei este de 13.754 hectare.