STATUTUL

COMUNEI AVRAM IANCU

            Consiliul Local al Comunei Avram Iancu, in temeiul Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, a Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitatilor administrativ-teritoriale si a Legii nr.96/2003 pentru aprobarea OGR nr.53/2002 privind Statutul – cadru al unitatilor administrativ-teritoriale elaboreaza prezentul statut propriu al comunei.

SECTIUNEA I. Intinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritoriala a comunei, satele componente, amplasarea acestora, distanta intre satele componente, capacitatea juridica a comunei

                                    Subsectiunea I.1.- Intinderea teritoriului administrativ

ART.1. (1) Comuna Avram Iancu are o intindere administrativ-teritoriala de 8216 ha, din care:

a) suprafata extravilan- 7914 ha

b)suprafata intravilan- 302  ha

              (2)Suprafata intravilanului comunei Avram Iancu este de 302 ha in conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei Avram Iancu.

                                    Subsectiunea I.2.- Delimitarea teritoriala a comunei

ART.2. (1) Comuna Avram Iancu este situata in apropierea municipiului Salonta, la o distanta de 18 km, fiind invecinata la vest cu Ungaria , la est-nord-est cu comuna Ciumeghiu, la sud-vest cu comuna Zerind, jud.Arad si la sud-est cu comuna Misca, jud.Arad.

            (2) Teritoriul comunei Avram Iancu este situat in partea de sud-vest a Judetului Bihor si a Campiei de Vest.

(3) Legatura cu municipiul Salonta se face prin drumul european E 65.

Subsectiunea I.3.- Satele componente, amplasarea acestora, distanta dintre satele componente

ART.3. (1) Comuna Avram Iancu are in componenta sa trei sate, respectiv:

a) satul Avram Iancu

b) satul Tamasda

c)  satul Ant

            (2) Satul Avram Iancu este resedinta de comuna.

            (3) Satul Avram Iancu este de rangul IV iar satele Tamasda si Ant sunt de rangul V in temeiul Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea IV Reteaua de localitati.

ART.4. Satele componente ale comunei Avram Iancu sunt dispuse fata de localitatea de resedinta la urmatoarele distante:

            Avram Iancu- Tamasda 5 km

            Avram Iancu- Ant    4 km

     Subsectiunea I.4.- Capacitatea juridica a comunei

ART.5. (1) Comuna Avram Iancu este persoana juridica de drept public. Comuna Avram Iancu are un patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.

               (2) Comuna Avram Iancu poate intra in raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura acestora,precum si cu persoanele fizice,in  conditiile legii.

SECTIUNEA II. Determinarea colectivitatii asupra careia se exercita autoritatea consiliului local si a primarului; date privind infiintarea comunei, prima atestare documentara, evolutia istorica

    Subsectiunea II.1. Determinarea colectivitatii asupra careia se exercita autoritatea consiliului local si a primarului

ART.6. (1) In comuna Avram Iancu exista un numar de 3307 locuitori.

               (2) Populatia comunei Avram Iancu este structurata intr-un numar de 1300 gospodarii.

(3) Populatia comunei Avram Iancu din punct de vedere etnic este structurata astfel:

Avram Iancu  1989 locuitori

– romani    1986 locuitori

– romi               0

– maghiari       3 locuitori

Tamasda   1138 locuitori

– romani       469 locuitori

– maghiari      44 locuitori

– romi           625 locuitori

Ant              180 locuitori

– romani         36 locuitori

– maghiari    144 locuitori

– romi                0

 Structura pe grupe de varsta este:

 0-14 ani    20%

15-59 ani   55%

60 si peste 25%

ART.7. Structura pe sexe a populatiei stabile este:

                        49,8% populatie masculina

                        50,2% populatie feminina

ART.8. Migratia populatiei arata dupa cum urmeaza:

            2001 stabiliri  45       plecari  98

            2008 stabiliri    56        plecari     62

            2012 stabiliri  112        plecari     74

            2016 stabiliri    88      plecari     33

            2020 stabiliri    56      plecari     14

            Subsectiunea II.1.b. Numarul de persoane care beneficiaza de asistenta si protectie sociala

ART.9. (1) Comuna inregistreaza un numar de 44 dosare cuprinzand 494 beneficiari de asistati social in temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

               (2) Beneficiarii Legii nr.277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei, cat si pentru familiile monoparentale sunt in numar de 90

(3) Beneficiarii Legii nr.448/2006,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, sunt in numar de  persoane.

            Subsectiunea II.1c. Fondul locativ

ART.10. La nivelul comunei Avram Iancu fondul locativ este urmatorul:

______________________________________________________________________

Localitatea                Numar de locuinte                                            Suprafata

                           ___________________________ Camere     ____________________

                                              Dotate cu instalatii    de locuit    Totala           din care

                                                    ________________________________________________

                               Total        electrice  alim.cu apa                                   locuib. Excedent

_______________________________________________________________________

Avram Iancu     570            570                0              1710          6840      5510      1330

Tamasda            510           507                 0              1020          3060      2820        240

Ant                     220            220                0                880          3520      2100      1420

_______________________________________________________________________

            Subsectiunea II.1.d. Cultele

ART.11. (1) Locuitorii comunei Avram Iancu sunt impartiti in 4 culte: ortodox, baptisti, penticostali si reformati.

            Subsectiunea II.1.e. Educatia

ART.12. (1)Educatia prescolara si scoalara se realizeaza prin gradinite si scoli generale in reteaua avizata de Consiliul Local Avram Iancu si Inspectoratul Scolar Judetean Bihor.

                 (2)Situatia copiilor inscrisi in sistemul educativ si al unitatilor de invatamant este dupa cum urmeaza:

______________________________________________________________________

Unitati de invatamant                                                                             Numar

______________________________________________________________________

Scoala cu clasele I-VIII AVRAM IANCU                                         1

-gradinite                                                                                              2

______________________________________________________________________

-scoli primare                                                                                       2

______________________________________________________________________

-scoli gimnaziale                                                                                  2

______________________________________________________________________

-nr. copii inscrisi la gradinita                                                      126

______________________________________________________________________

-nr. copii inscrisi la scoala                                                            354

______________________________________________________________________

-sali de clasa                                                                                     17

______________________________________________________________________

-sala de sport                                                                                      0

______________________________________________________________________

-personal didactic                                                                            33

______________________________________________________________________

            Subsectiunea II.1.f. Sanatatea umana

ART.13. (1) In comuna Avram Iancu activeaza doi medici de familie cu trei cadre de nivel mediu sanitar si doi medici stomatologi.

            (2) La nivelul comunei Avram Iancu exista o farmacie.

           Subsectiunea II.1.g.  Sanatatea veterinara

ART.14. (1) La nivelul comunei activeaza un medic veterinar care nu beneficiaza de ajutorul unui tehnician.

            Subsectiunea II.1.h. Biblioteca

ART.15. In comuna Avram Iancu exista doar biblioteca scolara.

            Subsectiunea II.1.i. Monumente istorice

ART.16. In localitatea Tamasda este amplasata o biserica medievala din secolul XIII inregistrata  in Lista monumentelor istorice din judetul Bihor.

            Subsectiunea II.1.j. Asezaminte culturale

ART.17. Asezamintele culturale sunt materializate prin existenta a 2 biserici ortodoxe, 2 reformate si 1 penticostala si 3 camine culturale.

            Subsectiunea II.1.k. Datini si obiceiuri

ART.18. Datinile si obiceiurile in comuna se pastreaza dar concretizate prin existenta Ansamblului de dansuri populare Martisorul. Putem mentiona mersul cu colinda, plugusorul, stropitul fetelor de singeorj, incondeiatul oualor, facutul cununei din spice de rusalii, sarbatorile religioase de Sfanta Marie, obiceiurile de nunti si botezuri, martisoarele de 8 martie, daruri pentru femei de dragobete si altele.

            Subsectiunea II.1.l. Dotari tehnice

ART.19. (1) Satele comunei Avram iancu beneficiaza de televiziune prin cablu.

                 (2) Sediul comunei Avram Iancu si Scoala cu clasele I-VIII Avram Iancu beneficiaza de acces la reteaua de internet.

            Subsectiunea II.1.m. Sport

ART.20. (1) Sportul  este reprezentat prin echipa locala de fotbal A.S. VICTORIA AVRAM IANCU precum si prin sportul de masa.

                 (2) Exista o baza sportiva in localitatea Avram Iancu, pe langa aceasta existand un teren sintetic de sport. Deasemenea in localitatea Tamasda exista un teren sintetic de sport.

            Subsectiunea II.1.n Securitate comunitara

ART.21. Asigurarea securitatii comunitare este deservita de politie,cu sediul in localitatea Avram iancu,in care functioneaza 3 politisti.

            Subsectiunea II.1.o Societatea civila

ART.22. In comuna functioneaza 3 organizatii neguvernamentale, respectiv Asociatia Sportiva Victoria Avram Iancu, Asociatia Fratii Nostrii si Fundatia Un nou sens vietii.

            Subsectiunea II.2. Consiliul local,primarul, viceprimarul, secretarul comunei, aparatul propriu de specialitate, institutii si servicii organizate in subordinea consiliului local, primaria.

            Susectiunea II.2.a.  Consiliul Local

ART.23. (1) Autoritatile locale sunt consiliul local, ca autoritate deliberativa si primarul ca  autoritate executiva.

                 (2) Consiliul local este format din 13 membri, de varste, profesii si convingeri politice diferite. Consiliul local este ales pe o perioada de 4 ani. Componenta nominala si apartenenta politiuca este dupa cum urmeaza:

_____________________________________________________________________

Nr.          Numele si prenumele consilierului                  Apartenenta politica

crt.

______________________________________________________________________

1.                    AVRAM DINU VASILE                                            PNL

______________________________________________________________________

2.                    ANDRASI ANDREI                                                   PNL

______________________________________________________________________

3.                    AVRAM PETRU FLORIN                                        PSD

______________________________________________________________________

4.                    BLAJ CORNEL                                                           PNL

______________________________________________________________________

5.                    BANCS CALIN                                                          PNL

______________________________________________________________________

6.                    COZMA VASILE                                                       PSD

______________________________________________________________________

7.                    DANCEANU MONICA                                            PSD

______________________________________________________________________

8.                    GOINA CALIN                                                          PSD

______________________________________________________________________

9.                    LOBONT IOAN ADRIAN                                        PNL

______________________________________________________________________

10.                  MAGDA MADALIN                                                 PNL

______________________________________________________________________

11.                  HERMAN LUCIAN                                                   PRO ROMANIA

______________________________________________________________________

12.                  TOMA TITUS                                                            PSD

______________________________________________________________________

13.                  VINTER IONATAN                                                   ALDE

______________________________________________________________________

(3) Consiliul local s-a constituit in sedinta din 19.10.2020.

(4) Atributiile consiliului local sunt prevazute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

(5) Sediul consiliului local este in localitatea Avram Iancu,nr.167, jud.Bihor.

            Subsectiunea II.2.b. Primarul comunei

ART.24. (1) Primarul comunei Avram Iancu, domnul ing.Chirla Dan, este din partea formatiunii PNL si este ales pe un mandat de 4 ani. Atributiile primarului sunt prevazute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

(2) Primarul functioneaza in sediul administrativ al comunei situat in localitatea Avram iancu,nr.167,jud.Bihor.

            Subsectiunea II.2.c. Viceprimarul comunei

ART.25.  (1) Dintre consilierii locali s-a desemnat viceprimarul comunei dl. Blaj Cornel din partea formatiunii PNL. Atributiile viceprimarului sunt cele delegate de primar, insarcinarile primite de la consiliul local si orice alte atributii prevazute de lege.

(2) Viceprimarul functioneaza in sediul administrativ al comunei, din localitatea Avram iancu, nr.167, jud.Bihor.

            Subsectiunea II.2.d. Secretarul general al comunei

ART.26. (1) Comuna Avram Iancu are ca secretar general pe d-na Popoviciu Andrada Sorina. Atributiile acestuia sunt stabilite de actele normative in materie si de fisa postului.

                 (2)Secretarul general functioneaza in sediul administrativ al comunei situat in localitatea Avram Iancu,nr.167,jud.Bihor

            Subsectiunea II.2.e. Aparatul de specialitate al primarului

ART.27. (1) In cadrul aparatului de specialitate al primarului functioneaza atat functionari publici cat si salariati angajati cu contract individual de munca.

                 (2) Functionarii publici ai Comunei Avram Iancu sunt:

_______________________________________________________________________

Nr.             NUME SI PRENUME                                       FUNCTIA

crt.

_______________________________________________________________________

1.                    POPOVICIU ANDRADA SORINA             SECRETAR GENERAL

_______________________________________________________________________

2.                    HERMAN LUMINITA                                  CONTABIL

_______________________________________________________________________

3.                    FODOR LUCIAN                                           INSPECTOR SUPERIOR

_______________________________________________________________________

4.                    VINTER NICOLETA                                      INSPECTOR ASISTENT

_______________________________________________________________________

5.                    ZAHA RALUCA                                             INSPECTOR ASISTENT

_______________________________________________________________________

6.                    ILICA MIHAELA                                           REFERENT

_______________________________________________________________________

       (3) Personalul contractual este urmatorul:

       ______________________________________________________________________

Nr.            NUME SI PRENUME                                        FUNCTIA

crt.

______________________________________________________________________

1.        MATEI LUCIAN                                            CONSILIER AL PRIMARULUI

______________________________________________________________________

2.        LEZAU DORINA                                           CONSILIER VICEPRIMAR

______________________________________________________________________

3.        CONDOROS SANDU                                  REFERENT CULTURA

______________________________________________________________________

4.       NEGRUT STELIAN                                        SOFER

______________________________________________________________________

5.        GABOR FLORICA                                         GUARD

______________________________________________________________________

6.        AVRAM MIRCEA DAN                               MUNCITOR

______________________________________________________________________

7.        MUSAT STAN                                               MUNCITOR

______________________________________________________________________

8.        BUZGAU SORIN                                          MUNCITOR

_______________________________________________________________________

9.        AVRAM IOSIF                                              MUNCITOR

_______________________________________________________________________

10.      BALS AUGUSTIN                                         MUNCITOR

_______________________________________________________________________

11.      REBREAN FLORE                                         MUNCITOR

_______________________________________________________________________

            Subsectiunea II.2.f. Institutii si servicii publice de interes local

ART.28. In cadrul comunei Avram Iancu functioneaza urmatoarele institutii si servicii publice de interes local:

                        Scoala cu clasele I-VIII Avram Iancu

                        Politia Romana

                        Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

            Subsectiunea II.2.g. Primarul Comunei

ART.29. Primarul, viceprimarul, secretarul general si aparatul de specialitate al primarului formeaza o structura administrativa functionala cu activitate permanenta denumita primaria comunei Avram Iancu, care aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale comunitatii locale.

            Subsectiunea II.3. Date privind infiintarea comunei, prima atestare documentara, evolutia istorica.

ART.30. (1) Denumirea comunei Avram Iancu a fost primita de comuna in anul 1947, anterior acestei date comuna avnd numele de Regina Maria.

                 (2) Satul Tamasda este atestat documentar din anul 1169 ca Villa Tamasd iar din anul 1241 ca Pons Tomae.

                 (3) Satul Ant este atestat documentar din anul 1353.

            SECTIUNEA III- Economia; resurse economice; functiuni  economice si capacitati de productie;societati, AF-uri si PF-uri cu activitate la nivel local.

            Subsectiunea III.1.- Economia

ART.31 (1) Economia comunei Avram Iancu are un caracter agricol cu profil legumicol.

               (2) Comuna are o rezerva consistenta de pajisti destinate cresterii animalelor in special ovine.

               (3)  Terenul agricol este productiv fiind destinat legumelor si culturilor mari.

ADOPTAT

PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AVRAM IANCU

 Comuna Avram Iancu, Jud. Bihor,  sat Avram Iancu, str. Principală nr.167,           Cod Poștal 417035

Telefon/Fax: 0040-259-391.092

 primaria.avramiancu@gmail.com , primaria.avramiancu@cjbihor.ro